Rehvidveljed.ee e-Pood

Kasutaja- ja privaatustingimused

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 14 kalendripäeva jooksul. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 25 kalendripäeva jooksul. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kliendil on õigus rehvidveljed.ee e-poest ostetud kaup tagastada 14 päeva jooksul hetkest, mil kaup on kliendile kätte toimetatud.
Kauba tagastamisel tasub klient tagastamisega seotud kulud 40 eur, erandiks on kui saadetud toode ei vastanud tellitule.
NB! Kliendi poolt Rehvidveljed.ee Grupp OÜ-le tagastatud kaup peab olema täielikult kasutamata. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 

Privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi privaatsustingimused) kehtivad kõikidele Rehvidveljed.ee Grupp OÜ e-teenuste kasutajatele, niisamuti toodete või teenuste tellijatele.

Teeme enda poolt kõik, et kaitsta oma klientide privaatsust.
Kasutades meie veebilehti nõustute meie andmete töötlemise reeglite ja tingimustega.
Kinnitame, et meiepoolne isikuandmete (edaspidi ka andmed) töötlemine vastab Eesti ja Euroopa Liidu vastavatele õigusaktidele.

Andmete kogumine

Kogume isikuandmeid eelkõige, kui see on vajalik klientide identifitseerimiseks ja nendega kontakteerumiseks seoses toodete või teenuste pakkumise või lepingu täitmisega, kuid ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kogume andmeid:

  • teenuse või kauba tellimisel, kliendiks, teenuse või e-teenuse kasutajaks registreerumisel ja muudes sarnastes olukordades;
  • erinevate e-teenuste (nt. veebipood) või muude meie poolt pakutavate teenuste kasutamisel;
  • kasutades küpsiseid või kasutaja kontos avaldatavaid andmeid meie veebilehtede külastamisel;
  • meie õigustatud huvi korral (nt.kui peame seda vajalikuks toodete või teenuste arendamiseks);
  • vajaduspõhiselt ka muudest allikatest (nt teistelt teenusepakkujatelt või avalikest registritest nagu rahvastikuregister, äriregister jne) kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või täitmise tagamiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Lisaks võib selline andmete töötlemine olla ka nõusoleku põhine.

Isikuandmed on kasutaja kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Isikuandmete allikas näitab seda, milliste kanalite või kelle kaudu isikuandmed meieni jõuavad.

Tellimuse vormistamisel jagunevad Tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.

Veebilehe külastaja tuvastamine (cookies)

Kasutame oma veebilehtedel küpsiste (nn.cookies) tehnoloogiat, et koguda informatsiooni veebilehe kasutamise kohta ning eristada kasutajaid, et pakkuda võimalikult mugavat veebilehe kasutamist. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse kasutaja veebilehitsejale ja see salvestub kasutaja seadmes.

Kasutame järgmiseid küpsiseid:

  • seansiküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust;
  • püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles korduval kasutamisel;
  • kolmandate isikute küpsised, mida kasutavad partnerite veebilehed, millele me lingime (nt Facebook, Google, pangad), nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, palun tutvuge nende kasutamise reeglitega vastavalt veebilehelt.

Kui kasutaja ei soovi küpsiseid vastu võtta või soovib, et teda nende paigutamisest teavitatakse, võib kasutaja oma brauseri seadeid vastavalt muuta, kui kasutaja brauser seda võimaldab.

Andmete töötlemine ja selleks õigustatud muud isikud

Kasutaja poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks.

Kliendi andmed, mis on vajalikud Kauba postitamiseks edastatakse postitusteenust osutavale ettevõttele. Võtame endale kohustuse mitte edastada registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

Rehvidveljed.ee Grupp OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Rehvidveljed.ee Grupp OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja EveryPay AS-le ja ESTO AS-ile.

Andmekaitse

Kasutame andmete konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Infoturbe-alase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.

Tellija ja panga vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Meie ja panga vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

Lähtume põhimõttest, et personaalse info edastamine ja kogumine peaks olema võimalikult turvaline. Siiski tuleb arvestada, et alati on olemas teatud riskid ning ükski tehnoloogiline süsteem ei ole täiuslikult turvaline.

Andmete kogumise, töötlemise või privaatustingimuste rikkumise kahtluse või ohu korral või kui andmed on lekkinud võõrastele isikutele, on oluline sellest meile viivitamatult teada anda! Ainult nii saab lahendada tekkinud olukordi võimalikult kiiresti ja aidata hoida võimaliku kahju minimaalsena.

Andmete säilitamise aeg

Säilitame andmeid senikaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt Käibemaksuseadusele ning Raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Muudatused

Rehvidveljed.ee Grupp OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi, niisamuti modifitseerida või kõrvaldada käesolevate privaatustingimuste või meie veebilehtede sisu või ligipääsu mis tahes ajahetkel, sellest eelnevalt ette teatades või ilma ette teatamata.